Liturgy w/ Met. Tikhon #3 - 12/30/12

Photos by Sdn. Roman Ostash